מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון הלקוחות PAPAYA

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של פפאיה PAPAYA רשת חנויות פפאיה אופנה בע"מ( להלן :"פפאיה")
 
כל אדם רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של פפאיה( להלן :"המועדון" )על ידי מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי ( להלן :"הטופס")וציון מלא ונכון של כל פרטיו האישיים כמפורט בטופס
 קבלה למועדון והמשך החברות בו מותנית במילוי מלא ונכון של הטופס ,בתשלום דמי חבר בסך 9.90 ₪ ובעמידה בכל תנאי התקנון ,והיא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של פפאיה .החברה רשאית לשנות את מחיר דמי החבר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת
 כל חבר במועדון יהיה זכאי ליהנות מההטבות המוענקות לחברי המועדון. המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה וכפוף להזדהות ע"י ת.ז (הזנת מס' נייד באתר)של בעל המועדון
 תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן .הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש שלה
  חבר מועדון יזכה להטבות הבאות

צבירת נקודות
  צבירה קבועה של נקודות מועדון בשווי של 10% מערך הפריטים שנקנו בסניפי הרשת ובאתר הסחר של החברה

לא תתאפשר צבירת נקודות במקרים בהם קיימת הנחה בגובה 40% ומעלה-מהמחיר המקורי לפריט

חישוב 40% הנחה הינו בדרך של "הנחה אפקטיבית". כך לדוגמא, שני פריטים שנקנים במבצע של זוג שני ב – לצורך החישוב ילקחו שני הזוגות גם יחד והמחיר לאחר הנחה לשניהם חלקי מחירם לפני ההנחה יקבעו את אחוז ההנחה האפקטיבית לפריטים. למשל: פריט אחד ב 189.90 ופריט שני ב 59.90 – יוצא 249.80. המחיר המלא לשני הפריטים הוא 379.8 כלומר ההנחה האפקטיבית לשני הזוגות היא  34.2 אחוז. כלומר בדוגמא זו יצברו נקודות.

כמו-כן, במידה וחלה הנחת נוספת על הפריטים ו/או על העסקה, למשל הנחת יום הולדת בגובה 15%, יתווסף לחישוב הנ"ל 15% הנחה נוספים, כך שההנחה האפקטיבית לצורך חישוב צבירה או אי צבירה של נקודות תהיה 44% ובמקרה זה לא יצברו נקודות ללקוח בגין הפריטים שבדוגמא.

       החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות
         במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות שנצברו
           בעת קבלת זיכוי של הרשת על נעל שהוחזרה ינוכו הנקודות שנצברו בגין הקנייה

מימוש נקודות

 מימוש הנקודות – שווי נקודה למימוש = 1 ש”ח 

מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 50 נקודות

ניתן לממש נקודות ע"פ תקנון החברה -באתר הסחר של החברה ובחנויות הרשת של פפאיה בלבד

לא ניתן לממש נקודות עבור פריטים הנמכרים ביותר מ40% הנחה-מהמחיר המקורי

 לא ניתן לממש נקודות על משלוח הביתה

לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הן נצברו
בהחזרת פריט שנקנה באמצעות נקודות המועדון יקבל הלקוח זיכוי למימוש בחנויות הרשת

מימוש הנקודות באתר מעוגל כלפי מטה אם יש שבר עשרוני- דוגמה:במידה וקיים ללקוח 50 נקודות והפריט עולה 49.90 - ימומשו 49 נקודות בלבד

           במידה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מהלקוח החזר כספי של 1 ₪ לנקודה על מנת לכסות את הגרעון
           המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ייחודיים או תנאי מקדים למימוש הנקודות בכל עת
החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול מימוש הנקודות בעת מבצעים ובכפוף לתנאי המבצע אשר יעודכנו מעת לעת 
          מימוש הנקודות יתאפשר במשך שנה בלבד (12 חודשים) מיום הקנייה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת ברשת פפאיה תאריך את תום תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא ירכוש  במשך שנה מיום הקנייה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שנצברו. המחיקה תתבצע אוטומטית ופפאיה אינה מחויבת להודיע על כך מראש לחבר המועדון

הטבת יום הולדת
     הטבת יום הולדת - 15% הנחה בחודש יום ההולדת של הילדים המעודכנים במועדון. ההטבה מוגבלת ל -3 ילדים עבור כל חבר מועדון ותקפה החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות. ההטבה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של פפאיה
    לא ניתן לממש עבור אותו פריט יותר מהטבה אחת

לא ניתן לממש נקודות ביחד עם הטבות מועדון-לרבות הטבת יום הולדת\הטבות- כללי באותה העסקה

כללי

הנחות ייחודיות על פריטים ספציפיים ועדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים והגעת קולקציות חדשות. הטבות הללו יקבעו על ידי פפאיה מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
   הרשת אינה מתחייבת לתת את אותן ההטבות / ההנחות לכלל חברי המועדון
     הזכאות לקבלת הטבות המועדון מותנית ברכישה של נעליים במעמד הצטרפות למועדון
 החברות במועדון והזכות לקבלת ההטבות תיכנס לתוקף אך ורק ממועד ההצטרפות למועדון .שום חבר מועדון לא יהיה זכאי להנות מהנחות לגבי מוצרי פפאיה שנרכשו לפני מועד ההצטרפות למועדון
  השימוש במועדון והזכות להטבות מותנים בהזדהות כחבר מועדון במעמד הקנייה
 בסניפי הרשת- יש להציג תעודה מזהה של בעל המועדון
 באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר לפפאיה להמשיך ולעדכנו לגבי מבצעים ולהעניק לו הטבות ייחודיות .המועדון לא אחראי לאי קבלת הטבה ,הודעה או על דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת
דמי החבר לא יוחזרו בשום מקרה ,לרבות במקרה בו פקעה החברות מסיבה כלשהי פפאיה רשאית לעדכן מעת לעת את דמי החבר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלא הודעה מוקדמת
. במקרה של ביטול החברות מכל סיבה שהיא ,חבר המועדון יוכל לנצל את יתרת הנקודות העומדת לרשותו עד חצי שנה ממועד ביטול החברות .לאחר מועד זה יפוג תוקפם של הנקודות לאלתר
 כל אדם המוסר לפפאיה טופס הצטרפות נותן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של פפאיה ולקבל מפפאיה ו/או ממי מטעמה מידע ,עדכונים וחומר שיווקי שישלחו אליו מעת לעת בכל דרך שהיא ,ובכלל זה באמצעות הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני . הסכמה זו תישאר בתוקפה גם לאחר פקיעת החברות במועדון מסיבה כלשהי .אדם אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה יודיע על כך בכתב להנהלת הרשת ברחוב האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין
 פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,ובכלל זה לשנות ו/או לבטל את ההטבות .כל שינוי בתקנון יחייב את כל חברי המועדון ,לרבות חברים שהצטרפו לפני שינוי התקנון.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

כל חבר רשאי לפנות אל שירות הלקוחות של פפאיה בכל שאלה בנושא והבהרות באמצעות פניה לכתובת הדואר האלקטרוני
    service4U@papaya.co.il 

פפאיה אופנה הינה חברת אחות של פפאיה מותגים ,ושומרת על הזכות להעביר נתונים ממאגר המידע שתצבור לפפאיה מותגים ,על-מנת לעשות שימוש שיווקי בנתונים אלו

הסתיים VIP מועדון 
  הטבות מועדון זה לא יהיו תקפות החל מתאריך 17.3.21 
*הטבת ההצטרפות הסתיימה בתאריך 31.1.23 
החל מתאריך 1.2.23 לא תינתן הטבת הצטרפות למועדון בסך 20% הנחה ללקוחות חדשים המצטרפים למועדון